top of page

כתב וויתור רפואי

כל התכנים הכלולים באתר זה, לרבות מידע בראייה טיפולית הרבליסטית ו/או נטורופתית, ניתנים כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ו/או הרבלסטי על ידי רופא ו/או מטפל מוסמך, המתבסס על ההיסטוריה הרפואית של המטופל  ועל המלצה רפואית ספציפית בהתאם למצבו, נתוניו וצרכיו האישים, לרבות התייחסות לאבחנה, למינונים, לדרך לקיחת הצמחים, למשך השימוש היישום של תוכני האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש באתר זה. המשתמש באתר זה מוותר מראש ובאופן גורף על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ריקי חוברה, הנובעת במישרין או בעקיפין משימוש בתוכני אתר זה.

למען הסר ספק, אתר זה והמידע הכלול בו אינו משמש כהמלצה או הוראה או עצה או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. הכתוב באתר זה אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת. נשים בהריון, מניקות, ילדים, אנשים חולים במחלות כרוניות והנוטלים תרופות מרשם – יש להיוועץ ברופא.

שים לב: התוכן של אתר זה נועד למטרות מידע בלבד ולא לצורך מתן ייעוץ רפואי. המידע הכלול במסמך זה אינו מיועד לאבחון, טיפול, ריפוי או מניעה של מחלה כלשהי.

bottom of page