top of page
Super Health Food

אם יש לכם ביטוח בריאות פרטי, סביר להניח שהפוליסה שלכם כוללת טיפולים רפואיים בתחומי הרפואה המשלימה.

רפלקסולוגיה

350 ₪

טיפול אחד של 45 דקות

או

1800 ₪

חבילה של 6 טיפולים

ביקורת מעקב

550 ₪

(450 ₪ מתחת לגיל 16)

ביקור עד 45 דקות 

בדיקה אירידולוגית

סקירת בדיקות דם

התאמת תוכנית מלאה לטווח הארוך

מעקבים נוספים במידת הצורך

ביקור ראשון

800 ₪

(600 ₪ מתחת לגיל 16)

ביקור עד 60 דקות 

אבחון אירידולוגי

תשאול מקיף וסקירת היסטוריה רפואית

סקירת בדיקות דם

תוכנית טיפול 

אני כאן עבורכם...

החזרת הבריאות שלך היא לא גלולת קסם. זהו מסע ואני כאן כדי לתמוך בך בכל צעד ובכל שעל.

ריקי חוברה

שלכם,

ריקי

bottom of page