top of page
Natural Herbs
עלה זהב

נטורופתיה

"ראשית , אל תגרום נזק"

First Do Not Harm

מהי נטורופתיה?

 נטורופתיה היא תחום מרכזי ברפואה המשלימה השמה דגש על מניעה וטיפולים טבעיים. נטורופתיה משמשת במניעה, אבחון, ניהול וטיפול במצבים בריאותיים אקוטיים וכרוניים כאחד.

בסיס הגישה הטיפולית היא הבנת מקור הבעיה והגורמים המשפיעים עליה.
הטיפול הנטורופתי כולל התייחסות מקיפה למצב הרפואי תוך ניסיון להבין את ההקשרים השונים המשפיעים על היווצרות המחלה וכיצד להחלים ממנה.

 

אני יכולה לעזור לך עם...

ממה מורכב הטיפול?

ריקי חוברה אירידולוגית

 ביקור ראשון 

  • ביקור ראשון 

  • עד 60 דקות 

  • אבחון אירידולוגי

  • תשאול מקיף וסקירת היסטוריה רפואית

  • סקירת בדיקות דם

  • תוכנית טיפול

 ביקור מעקב 

  • בדיקה אירידולוגית

  • סקירת בדיקות דם

  • התאמת תוכנית מלאה לטווח הארוך

  • מעקבים נוספים במידת הצורך

bottom of page